مباحث کلیدی درس تاریخ با نمونه سوال تشریحی ـ سوم انسانی

مشاوره 20 آذرـ تاریخ سوم انسانی

مباحث کلیدی درس تاریخ با نمونه سوال تشریحی ـ سوم انسانی

مباحث کلیدی درس تاریخ با نمونه سوال تشریحی ـ سوم انسانی

مباحث کلیدی درس تاریخ با نمونه سوال تشریحی ـ سوم انسانی

برای دیدن ادامه‌ی نکات کلیدی و سؤالات تشریحی روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

تدریس ویژه مناطق زلزله زده - حرکت نوسانی
چهارم ریاضی     دبیر : علی اکبر محمدی