آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 4 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل چهارم اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل چهارم اصول حسابداری 1

لغات فارسی

معادلات انگلیسی

اسناد و مدارک مثبته

Evidence

سند حسابداری / سند روزنامه

Journal voucher

دفاتر حسابداری

Accounting books

دفتر روزنامه عمومی

Journal book / journal

دفتر ثبت اولیه

Book of prime original entry

دفتر کل

Ledger

دفتر ثبت نهایی

Book of final entry

دفتر معین

Subsidiary book / subsidiary ledger

تراز آزمایشی

Trial balance

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب