آزمون 20 آذر را با نمونه سوالات امتحان نهایی بیاموزید

در این مشاوره نمونه سوالات امتحان نهایی از درسهای ادبیات فارسی3، زبان فارسی 3 و آرایه‌های ادبی آورده شده است.

آزمون 20 آذر را با نمونه سوالات امتحان نهایی بیاموزید

«آزمون 20 آذر را با نمونه سوالات امتحان نهایی بیاموزید»

دوستان عزیزم سلام

همان‌طور که می‌دانید در آزمون 20 آذر برای طراحی سوالات دروس پایه از امتحانات نهایی استفاده شده است تا شما برای امتحان نهایی بیش‌تر و بهتر آماده شوید. در مشاوره این آزمون قصد داریم شما را با جدیدترین نمونه سوالات امتحان نهایی این درس‌ها آشنا کنیم.

زبان فارسی3

1. در جمله‌ی «او گاه تند و گاه کند حرکت می‌کرد» از چه را بطه‌ی معنایی در واژه‌ی «تند» استفاده شده است؟

2. کدام یک از قواعد ترکیب در این عبارت‌ها رعایت نشده است؟

الف- علی: امروز شنبه است؟ حسن: من امروز به ورزشگاه می‌روم.

ب: شاهکار این خلقت دو

3. حرکت در نمایشنامه دو گونه است؛ آنها را نام ببرید.

4. به توقف دوربین از یک نما (پلان) به نمای دیگر چه می‌گویند؟

5. فعل «دوید» را گذرا کنید.

6. جمله‌ی «زندگی یعنی امید» چند جزئی است؟

7. نوع ساختمان فعل در جمله‌ی «او هنرهای این شاعر را برای همگان برشمرد.» بنویسید.

ادبیات فارسی3

1. معنی و مفهوم هر یک از ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.

الف) ز نیرنگ زالی بدین سان درست

ب) سفره خواست تا تناولی کند.

2. معنی هریک از واژگان مشخص شده را بنویسید.

الف) امین خدا مهبط جبرئیل ب) به پالیز بلبل بنالد همی

3. در عبارت « هر کجا سرقه‌ای کردندی، پای در میان نهادی و پی بیرون بردی» ؛ «پی بیرون بردن» کنایه از چیست؟

آرایه های ادبی

1. کدام گزینه با واژه‌ی سعادت هم‌وزن است؟

الف) چمن ب) جوانی ج) همت د) محنت

2. درون‌مایه‌ی چهارپاره‌ در کدام یک از گزینه‌های زیر آمده است؟

الف) مدح و عشق ب) اجتماعی و غنایی ج) عرفان و فلسفه د) اخلاقی و بزمی

3. این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟ « رابط میان مقدمه و تنه‌ی اصلی قصیده است.»

الف) تغزل ب) شریطه ج) تخلص د) مطلع

4. هجای دوم واژه‌ی «آتشین» را بنویسید.

5. در بیت « بساط سبزه چون جان خردمند هوایش معتدل چون مهر فرزند»

الف) ویژگی مشترک «مشبه و مشبه‌به» در مصراع دوم را بنویسید.

ب) مهم‌ترین پایه‌ی تشبیه را در مصراع اول بنویسید.

6. تشبیه بلیغ مشخص‌شده در بیت زیر را به گونه‌ای بازنویسی کنید که همه‌ی پایه‌های تشبیه در آن دیده شود.

«گذشت روزگاران بین که دوران شباب ما در این سیلاب غم دسته گلی شاداب را ماند»

چند نکته

همین‌طور که در این نمونه سوالات می‌بینید، به منظور آماده شدن برای امتحانات نهایی شما باید درس‌ها را با دقت و بسیار جزئی بخوانید.

خودآزمایی‌های کتاب را جدی بگیرید.

برای مبحث مفهوم و درک مطلب در ادبیات فارسی، پس از خواندن هر بیت سعی کنید به یک مفهوم کلی در یک یا دوکلمه برسید. این نکته به شما در زدن تست‌ها بیش‌تر کمک می‌کند.

شاد و سربلند باشید