درس 6 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

درس 6 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه‌ی فارسی را اینجا بیاموزید

درس 6 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

Doctrinaire 

اصولی

Gestation 

بارداری/حاملگی

Efficacy 

اثر/تاثیر

Talon 

چنگال/پنجه/ناخن

Terrestrial 

زمینی/خاکی/دنیوی

Neophyte 

کارآموز/مبتدی/نوچه

Engender 

تولید نسل کردن/ایجاد کردن

Deface 

از شکل انداختن/محو کردن

Obstinate 

کل شق/لجوج

Largess 

سخاوت/بخشندگی

Edify 

تقویت کردن/تقدیس کردن

Venerate 

ستایش و احترام کردن/تکریم کردن

Stentorian 

رسا/تند

Hyperbole 

مبالغه/اغراق/گزاف گویی

Plethora 

شلوغ/ازدیاد

Ostensible 

نمایان/قابل نمایش

Malleable 

چکش خور/نرم و انعطاف پذیر

Obstentation 

خودنمایی/تظاهر/نمایش

Waver 

مردد بودن/دودل بودن/تبصره ی قانونی

Dirge 

نوحه/سرود عزا