نخستین عکس نجات ستاره از سیاه چاله

ستاره‌شناسان برای نخستین بار از یک سیاه چالۀ بزرگ هنگام بلعیدن یک ستاره و سپس بیرون دادن بخشی از آن عکس‌برداری کرده‌اند.

نخستین عکس نجات ستاره از سیاه چاله

ستاره‌شناسان برای نخستین بار از یک سیاه چالۀ بزرگ هنگام بلعیدن یک ستاره و سپس بیرون دادن بخشی از آن عکس‌برداری کرده‌اند.

این ستاره به اندازه خورشید بود و سیاه چاله عظیم آن را از مسیر عادی خود خارج کرد و سپس آن را بلعید.

ستاره‌شناسان سپس دیدند یک شعله با سرعتی بالا از دهانه سیاه چاله خارج می‌شود.

نخستین عکس نجات ستاره از سیاه چاله

دانشمندان ناسا پیشتر دیده بودند که چگونه سیاه چاله‌ها ستاره‌ها را می‌کشند و می‌بلعند اما  این نخستین بار است که صحنۀ فرار یک جسم شعله‌ور داغ را پس از بلعیده شدن ضبط می‌کنند.

ستاره‌شناسان مطمئن هستند که جسم خارج شده از دهانه سیاه چاله تکه‌ای از ستاره در دام افتاده بود.
در جولای 2015 محققان از کشف سیاه‌چاله‌ای خبر دادند که با سرعتی چندین برابر کل کهکشان میزبان خود رشد کرده است. تصویر این سیاه‌چاله را تلسکوپ هابل ناسا ثبت کرده است.

نخستین عکس نجات ستاره از سیاه چاله


منبع :