سؤالات متداول (3)

در اغلب آزمون‌ها برای پاسخ‌گویی به سؤال‌ها روی چند گزینه شک می‌کنم. چه‌کار کنم؟

سؤالات متداول (3)

در اغلب آزمون‌ها برای پاسخ‌گویی به سؤال‌ها روی چند گزینه شک می‌کنم. چه‌کار کنم؟

علت اصلی شک کردن روی گزینه‌های هر تست، عدم تسلط بر مطالب درسی است. ابتدا کتاب‌های درسی را کامل بخوانید، سپس با حل سؤال‌های تشریحی سعی کنید مطالب را کامل بفهمید. هنگام مطالعه خلاصه‌نویسی کنید و نکات مهم را برای خودتان برجسته کنید. با حل تست و تمرین به صورت روزانه می‌توانید به تسلط رسیده و میزان شک روی گزینه‌ها را کاهش دهید. نهایتاً اگر نتوانستید هنگام حل سؤالی به اطمینان برای پاسخ‌گویی برسید حتماً آن سؤال را سفید بگذارید؛ چون آزمون نمره‌ی منفی دارد و افزایش تعداد سؤال‌های غلط سبب کاهش ترازتان می‌شود.

مطالب مرتبط