سؤالات متداول (2)

اگر زمان پاسخ‌گویی به سؤالات یک درس تمام شود و من هنوز تمام سؤال‌های آن درس را جواب نداده باشم چه‌کار کنم؟

سؤالات متداول (2)

اگر زمان پاسخ‌گویی به سؤالات یک درس تمام شود و من هنوز تمام سؤال‌های آن درس را جواب نداده باشم چه‌کار کنم؟

همواره به شما توصیه می‌شود که با به‌کارگیری تکنیک ضربدر و منها سؤال‌های وقت‌گیر را تشخیص دهید و پاسخ‌گویی به آن‌ها را به آخر آزمون موکول کنید. اگر زمان پاسخ دادن به سؤالات یک درس تمام شد و شما هنوز چند سؤال را حل نکرده بودید حتماً به سراغ درس بعدی بروید و سعی کنید هنگام حل سؤال‌های بعدی مقداری از زمانتان را ذخیره کنید تا پس از جواب دادن به تمام سؤال‌ها دوباره به سراغ درسی بروید که چند سؤال از آن باقی مانده بود. به این طریق می‌توانید به تمام سؤال‌هایی که بلد بوده‌اید پاسخ دهید.