رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(8)

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.

رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(8)

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها به گفته‌ی رتبه‌های یک‌رقمی کنکور نقشی تعیین‌کننده در موفقیت آن‌ها داشته است. بدون شک شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی یکی از ویژگی‌های این رتبه‌های یک‌رقمی بوده است.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.


لاله فروتنی، رتبه‌ی 9 تجربی منطقه‌ی 2 از سیرجان        

من 4 سال عضو کانون بودم؛ به همین دلیل همیشه با برنامه‌ی آزمون‌های کانون هماهنگ بودم. هر دو هفته یک‌بار بعد از هر آزمون یک برنامه‌ی مشخص برای هر مبحث در هر درس با توجه به بودجه‌بندی که در برنامه‌ی راهبردی بود می‌نوشتم که چه میزان تشریحی بخوانم و چند تست تمرین کنم. برای هر آزمون هدف‌گذاری مشخصی داشتم و با هدف‌گذاری پیش می‌رفتم. در هفته‌ی اول بیش‌تر مطالعه‌ی مفهومی داشتم و در هفته‌ی دوم بیش‌تر به همراه تست‌زنی مرور می‌کردم.


حسین صیاد عبدی، رتبه‌ی 2 انسانی منطقه‌ی 3 از شهر قدس

من 2 سال عضو کانون بودم و در این سال‌ها هیچ وقت از برنامه‌ی راهبردی جدا نشدم و آن را با جدیت اجرا می‌کردم. چون آزمون‌های کانون، برنامه‌ای بود، نتایج آزمون‌ها برایم بسیار مهم بود. در رشته‌ی انسانی به دلیل تعداد زیاد درس‌ها و تعدد منابع مطالعاتی تنها چیزی که باعث آرامش من بود برنامه‌ی راهبردی کانون بود. برنامه‌ی راهبردی کانون با برنامه‌ی مدرسه هماهنگ بود و تداخلی نداشت.در اول هر هفته جدولی را ترسیم کرده بودم و سرفصل‌ها را یادداشت می‌کردم و می‌نوشتم در هر فصل چند ساعت تشریحی بخوانم و چند تست بزنم. این برنامه‌ی مدون را تا آخرین هفته‌ی مانده به کنکور نوشتم و اجرا کردم.