رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(7)

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.

رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(7)

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها به گفته‌ی رتبه‌های یک‌رقمی کنکور نقشی تعیین‌کننده در موفقیت آن‌ها داشته است. بدون شک شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی یکی از ویژگی‌های این رتبه‌های یک‌رقمی بوده است.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.


آرش نصر اصفهانی، رتبه‌ی 9 ریاضی منطقه‌ی 1 از اصفهان

از تابستان و از زمانی که آزمون‌های کانون شروع شد سعی کردم با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها پیش بروم. درس‌ها را در مدرسه یاد می‌گرفتم ولی تسلط نهایی آن‌ها توسط برنامه‌ی کانون بود. من به جز برنامه‌ی راهبردی کانون برنامه‌ی دیگری نداشتم. بعد از هر آزمون برنامه‌ی راهبردی را نگاه می‌کردم و با توجه به آن برای آزمون بعدی مطالعه و برنامه‌ریزی می‌کردم. همیشه 100 درصد برنامه‌ی هر آزمون را اجرا می‌کردم تا در آزمون‌ها با آرامش بیش‌تری به سؤالات پاسخ دهم.


سیدفرزین حسینی، رتبه‌ی 5 تجربی منطقه‌ی 3 از بوکان

از سال دوم دبیرستان به کانون آمدم. اولویتم همیشه برنامه‌ی کانون بود؛ چون برنامه‌ی راهبردی را از هر جهت کامل می‌دانستم و همواره با برنامه‌ی راهبردی پیش می‌رفتم. در شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی برای درس ریاضی به اندازه‌ی درس زیست وقت می‌گذاشتم. یکی از مهم‌ترین ابزارهای شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی دفتر برنامه‌ریزی است که آن را با دقت می‌نوشتم و باعث می‌شد تعادل لازم را در مطالعه‌ی درس‌ها داشته باشم.

خرید کتاب