رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(6)

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها به گفته‌ی رتبه‌های یک‌رقمی کنکور نقشی تعیین‌کننده در موفقیت آن‌ها داشته است.

رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(6)

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها به گفته‌ی رتبه‌های یک‌رقمی کنکور نقشی تعیین‌کننده در موفقیت آن‌ها داشته است. بدون شک شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی یکی از ویژگی‌های این رتبه‌های یک‌رقمی بوده است.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.


فائزه قائم‌دوست، رتبه‌ی 3 تجربی کشور از زاهدان

من 4 سال عضو کانون بودم. همیشه سعی می‌کردم برنامه‌ی راهبردی کانون و مدرسه را با هم تطبیق دهم. ویژگی خوب برنامه‌ی راهبردی کانون، انعطاف‌پذیری آن است. اول هر هفته برنامه‌ا‌ی مشخص تا پایان هفته می‌نوشتم و مطمئن بودم که می‌توانم همه‌ی درس‌ها را مرور کنم. برای اجرای بهتر برنامه‌ی آزمون‌ها دفتر برنامه‌ی‌ریزی کمک بسیاری به من کرد و توانستم در مطالعه‌ی درس‌های پایه و چهارم تعادل لازم را داشته باشم.


گلنار حسن‌زاده، رتبه‌ی 3 تجربی منطقه‌ی 1 از اصفهان

در اکثر موارد برنامه‌ی شخصی من منطبق با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها بود و درصد کمی از آن هم به دلیل ناهماهنگی برنامه‌ی مدرسه بود. چون مدرسه‌ی ما درس‌های پیش 1 را در تابستان تمام کرده بود با برنامه‌ی راهبردی در طول سال تحصیلی همه‌ی درس‌ها برایم مرور دوباره شد.

خرید کتاب