رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(5)

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.

رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(5)

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها به گفته‌ی رتبه‌های یک‌رقمی کنکور نقشی تعیین‌کننده در موفقیت آن‌ها داشته است. بدون شک شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی یکی از ویژگی‌های این رتبه‌های یک‌رقمی بوده است.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.


میثم فرج‌پور، رتبه‌ی 9 تجربی کشور از اردبیل

برنامه‌ی راهبردی را به عنوان پیش‌زمینه‌ی برنامه‌ام انتخاب کردم و بعد کارهای مدرسه را به آن اضافه کردم که معمولاً تداخلی بینشان نبود. اگر هم بود با توجه به سنگین نبودن برنامه‌ی کانون می‌توانستم وقت‌هایی برای حل و فصل آن‌ها در نظر بگیرم. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های برنامه‌ی راهبردی این بود که مباحث مختلف درس‌ها چندین بار مرور می‌شد.


کیانا تدبیر، رتبه‌ی 2 تجربی کشور از کلاچای

چوناز دوم راهنمایی به کانون آمده بودم ناخودآگاه همیشه با برنامه‌ی راهبردی هماهنگ بودم. من در هر آزمون با هدف‌گذاری پیش می‌رفتم و سعی می‌کردم مباحث برنامه‌ را در هر بازه‌ی زمانی دو هفته، کامل مطالعه کنم. برنامه‌ی راهبردی را با برنامه‌ی مدرسه هماهنگ می‌کردم و چون مدرسه همیشه جلوتر بود با برنامه‌ی کانون درس‌ها برایم مرور دوباره می‌شد. خوبی برنامه‌ی کانون این بود که برنامه‌ی مدرسه را پوشش می‌داد. چون برنامه‌ی راهبردی کانون را قبول داشتم 6 سال عضو کانون بودم.

همایش جمع بندی زیست شناسی بخش دوم زیست گیاهی سوم
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری