رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(3)

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.

رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(3)

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها به گفته‌ی رتبه‌های یک‌رقمی کنکور نقشی تعیین‌کننده در موفقیت آن‌ها داشته است. بدون شک شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی یکی از ویژگی‌های این رتبه‌های یک‌رقمی بوده است.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.


معین علا، رتبه‌ی 8 تجربی کشور از نور

من 6 سال عضو کانون بودم. یکی از ویژگی‌های خوب برنامه‌ی راهبردی کانون، هماهنگی آن با برنامه‌ی مدرسه بود. من با برنامه‌ی راهبردی، درس‌ها را چندین بار مررو و دوره کردم و تا روز آخر برنامه‌ی راهبردی را اجرا کردم و یکی از دلایل موفقیت خودم را تک‌برنامه‌ای بودن می‌دانم. نوشتن دفتر برنامه‌ریزی باعث شد در برنامه‌ی شخصی خود تعادل لازم را در خواندن درس‌های عمومی و اختصاصی و تستی و تشریحی رعایت کنم.


پیمان رحیم‌زاده، رتبه‌ی 2 تجربی منطقه‌ی 3 از گنبد کاووس

من 5 سال در کانون عضو بودم و آگاهی لازم را نسبت به برنامه‌ی راهبردی داشتم. برنامه‌ی راهبردی یکی از دلایل تداوم حضور 5 ساله‌ی من در کانون بود؛ چون اجازه نمی‌داد ذهنم آشفته شود. همیشه برنامه‌ی کانون برایم اولویت داشت. گاهی یک گام در برنامه‌ی آزمون‌ها جلوتر می‌رفتم ولی هیچ گاه عقب نمی‌ماندم.