رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(1)

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.

رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(1)

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها به گفته‌ی رتبه‌های یک‌رقمی کنکور نقشی تعیین‌کننده در موفقیت آن‌ها داشته است. بدون شک شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی یکی از ویژگی‌های این رتبه‌های یک‌رقمی بوده است.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.


سینا رنج‌کش، رتبه‌ی 4 ریاضی منطقه‌ی 2 از ارومیه

از نظر من برنامه‌ای که در سال کنکور اجرا می‌شود باید طوری باشد که دانش‌آموز همه‌ی درس‌ها را بخواند. من چون از سال سوم دبیرستان به کانون آمده بودم به برنامه‌ی کانون تسلط داشتم. این ویژگی را در برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون دیدم و چون خودم هم توانایی اجرا و هماهنگی برنامه‌ را در خود دیدم پله به پله با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها پیش رفتم و هیچ گاه از برنامه‌ عقب نماندم و در آزمون‌ها غیب نداشتم؛ چون لزوم به دست آوردن نتایج خوب در آزمون‌های کانون پیوستگی با برنامه‌ی آزمون‌هاست.


مهدی لطافتی، رتبه‌ی 2 ریاضی منطقه‌ی 1 از شیراز

با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها مسیر راه بسیار واضح و شفاف است. در هر آزمون سعی می‌کردم آن را کامل مطالعه کنم.وجود ایستگاه‌های جبرانی و مرور چندین‌باره‌ی مباحث مختلف از مزیت‌های برنامه‌ی راهبردی کانون بود. اگر برنامه‌ی مدرسه کمی متفاوت بود، سعی خودم را برای هماهنگی با کانون می‌کردم و برای درس‌های پایه که به مدرسه مرتبط نبود کاملاً هماهنگ بودم.