تأملی در روش تمرین تست یک دانش‌آموز

این بار تصمیمش را گرفته بود. می‌خواست خودش را ثابت کند. اما به چه کسی؟ خودش!

تأملی در روش تمرین تست یک دانش‌آموز

این بار تصمیمش را گرفته بود. می‌خواست خودش را ثابت کند. اما به چه کسی؟ خودش!

نگاهش به کتابش افتاد. عزمش را جزم کرد و گفت می‌خواهم امروز 100 تست را تمرین کنم.

فکر می‌کرد اگر تعداد تست‌های بیش‌تری را تمرین کند، موفقیتش چند برابر می‌شود. فکر می‌کرد فرق دانش‌آموزان موفق با او در تعداد تست‌هایی است که تمرین می‌کنند.

کتاب را باز کرد. اولین تست را بلد بود. سراغ دومی رفت. آن را بلد نبود و بلافاصله از روی پاسخ، متوجه شد که جواب سؤال چیست!!!

به کارش ادامه داد و هنوز دو ساعت نشده بود که با خوشحالی دید 100 تست را تمرین کرده است. می‌دانست که برای امتحان فردا آماده است.

اما فردا روز خوبی برایش نبود! وضعیت از آن چیزی که فکر می‌کرد بدتر بود. فکر می‌کنید مشکل او چه بود؟ چرا به رغم این‌که تعداد زیادی تست تمرین کرده بود، باز هم نتوانست به سؤالات امتحان پاسخ دهد؟

1- وقتی تست می‌زنید تست‌ها را در بسته‌های 10 یا 20 سؤالی قرار دهید و سعی کنید از خودتان امتحان بگیرید. بگذارید با سؤال‌ها درگیر شوید و با آن‌ها کلنجار بروید. اجازه‌ی فکر کردن به خودتان بدهید.

2- بعد از آن به سراغ پاسخ بروید و در پاسخ‌ها را زیر و رو کنید. ممکن است زمان بیش‌تری را نسبت به خود پاسخ‌گویی سؤال‌ها برای این کار صرف کنید. اما ارزشش را دارد. تحلیل سؤال‌‌ها و پاسخ‌ها یادگیری را چند برابر می‌کند.

3- به جای این‌که 100 تست را یک‌جا تمرین کنید، آن‌ها را در چند نوبت و چند روز تمرین کنید. این کار منجر به کامل شدن یادگیری شما می‌شود و از طرفی ایرادات خودتان را به تدریج برطرف می‌کنید.

4- پاسخ‌گویی تست‌ها به روش این دانش‌آموز یعنی این‌که یک تست را در لحظه جواب بدهد و پاسخ را نگاه کند، آستانه‌ی تحمل در پاسخ‌گویی را پایین می‌آورد. به عبارتی دانش‌آموز برای سرعت بیش‌تر و افزایش تعداد تست‌های تمرینی، ترجیح می‌دهد در چند ثانیه به نتیجه برسد که سؤال را بلد نیست و به سراغ پاسخ آن برود. خیالش هم از این بابت راحت است که پاسخ در دسترس او قرار دارد. نگاهی به عملکرد این دانش‌آموزان و روش کارشان نشان می‌دهد که آن‌ها آهسته آهسته خودکار یا مداد را کنار می‌گذارند و به پاسخ‌گویی ذهنی سؤالات می‌پردازند.

5- کار درست را باید انجام داد اما مهم‌تر از آن، انجام درست کار درست است. روش‌های شما بدون شک نقشی تعیین‌کننده در موفقیت‌های شما دارند.