لحظات پایانی آرام و دلپذیر

من می‌دانستم که برای ذخیره کردن وقت، اول از همه باید جنس سؤالات وقت‌گیر را بشناسم ولی مشکلم این بود که هنوز تکنیک‌های مدیریت زمان را جدی نگرفته بودم.

لحظات پایانی آرام و دلپذیر

پانزده دقیقه‌ی آخر همیشه درون من غوغایی برپا بود. با عجله به سؤالات درس آخر دفترچه‌ جواب می‌دادم و گاهی این عجله، کار دستم می‌داد و غلط می‌زدم. بعضی بچه‌ها در حال خارج شدن از جلسه‌ی امتحان بودند و چند نفر هم می‌پرسیدند «چه‌قدر به پایان آزمون باقی مانده است؟»

ولی حمید انگار نه انگار؛ با خیال راحت به صندلی‌اش تکیه داده بود و دقایق آخر هر جور دلش می‌خواست آن را مدیریت می‌کرد. او تجربه‌ی تلخ دقایق پایانی آزمون را با ذخیره کردن فقط 15 دقیقه به لحظاتی آرام و پر از امید تبدیل کرده بود. دیگر مدت‌ها بود در پایان آزمون می‌دانست باید کدام درس و کدام سؤال وقت‌گیر و بدقلق را جواب بدهد. به قول او «دقایق پایانی امتحان برای دانش‌آموز، لحظات متفاوتی است که باید برایش استراتژی مشخصی داشته باشد.»

من می‌دانستم که برای ذخیره کردن وقت، اول از همه باید جنس سؤالات وقت‌گیر را بشناسم ولی مشکلم این بود که هنوز تکنیک‌های مدیریت زمان را جدی نگرفته بودم.