هوشمندسازی دبیرستان شبانه روزی قلم چی در شهرستان بروجرد

هوشمندسازی دبیرستان شبانه روزی قلم چی در شهرستان بروجرد

هوشمندسازی دبیرستان شبانه روزی قلم چی در شهرستان بروجرد

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان شبانه روزی قلم چی در شهرستان بروجرد از توابع استان لرستان را هوشمندسازی نمود.

آقای محسن باجلان ، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1392 توسط بنیاد قلم چی ساخته شد و به بهره برداری رسید، در سال تحصیلی جاری 253 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره اول، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را 3 دستگاه پروژکتور، 3 پرده هوشمند و 3 دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 161/400/000 ریال (16 میلیون و 140 هزار تومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 402  مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان شبانه روزی قلم چی در شهرستان بروجرد

هوشمندسازی دبیرستان شبانه روزی قلم چی در شهرستان بروجرد


خرید کتاب