هوشمندسازی دبیرستان امیر حسن حافظی در شهرستان بروجرد

هوشمندسازی دبیرستان امیر حسن فظی در شهرستان بروجرد

هوشمندسازی دبیرستان امیر حسن حافظی در شهرستان بروجرد

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان امیرحسن حافظی در شهرستان بروجرد از توابع استان لرستان را هوشمندسازی نمود.

آقای داود معظمی، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1379 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 420 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم، تحت پوشش دارد.ایشان  همچنین یادآور شدند، هوشمندسازی کلاس های درس درمدارس با ایجاد تنوع در ابزارهای آموزشی در سرعت دهی به آموزش دانش آموزان نقش موثری دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را 8 دستگاه پروژکتور، 8 پرده هوشمند و 8 دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 430/400/000 ریال (43 میلیون و 40 هزار تومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 401  مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان امیر حسن حافظی در شهرستان بروجرد

هوشمندسازی دبیرستان امیر حسن حافظی در شهرستان بروجرد

هوشمندسازی دبیرستان امیر حسن حافظی در شهرستان بروجرد

هوشمندسازی دبیرستان امیر حسن حافظی در شهرستان بروجرد