فرزند خود را اجتماعی بار آورید تا شهروند خوبی شود

اجتماعی شدن کودکان یعنی اینکه او بتواند شهروند خوبی باشد، با افراد سازگاری داشته و یک رابطه صمیمی و مطمئن با دیگران برقرار کند.

فرزند خود را اجتماعی بار آورید تا شهروند خوبی شودامان ا... قرایی مقدم جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: یکی از هدف‌های کلی که باید برای فرزند‌تان تعیین کنید مهارت برقراری ارتباط با دیگران و اجتماعی شدن است تا بتواند با افراد سازگاری داشته و یک رابطه صمیمی و مطمئن با دیگران برقرار کند.

وی تصریح کرد: هیچ گاه برای اجتماعی بار آوردن فرزند خود برقراری ارتباط با دیگران تحت فشار قرار ندهید و نیز او را ملزم برقراری ارتباط با فردی که دوست داریم نکنیم.

این جامعه شناس در پایان گفت: اجازه دهید فرزندتان خودش  دوستانش را انتخاب کند و شما نیز در این زمینه او را همراهی کنید.

منبع :