بد غذایی یک رفتار است

بچه‌های امروزی فکر می‌کنند منشا غذاها کارخانه جات هستند و چون منشا غذا را نمی‌شناسند برای آن ارزش قائل نیستند.

بد غذایی یک رفتار استجعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه منشا غذاها را به کودکتان بیاموزید اظهار کرد: کودکان بد غذا هستند چون روح غذا را نمی‌شناسند و روح غذا را نمی‌شناسند چون منشاء آن را نمی‌دانند.

وی تصریح کرد: منشا غذاها از طبیعت است و بهتر است والدین سعی کنند با شناسایی منشا غذا به کودکان و درک آسان‌تر، آنها را با طبیعت آشنا کنند.

بای ادامه داد: بدیهی است که هنگامی که از جلوی یک کارخانه رد می‌شویم با زمانی که از جلوی یک زمین کشاورزی و طبیعت عبور می‌کنیم بسیار تفاوت وجود دارد.

این آسیب شناس گفت: سفره غذای خود را خیلی ساده و زیبا بچینید با غذاهای متنوع و رنگارنگ کودک خود را تشویق به غذا خوردن کنید.

منبع :

خرید کتاب