کودکان واکنش‌های والدین را ثبت و ضبط می‌کنند

کودکان از همان ماه‌های اول تولد ، رفتارهای والدین را ثبت و ضبط کرده و شروع به یادگیری آن می‌کنند.

کودکان واکنش‌های والدین را ثبت و ضبط می‌کنندجعفر بای ، آسیب شناس در گفت و گو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد : هنگامی که با همسر خود صحبت می کنید و یا در حال مکالمه با تلفن هستید مراقب اعمال خود باشید چرا که کودک شما در حال ثبت رفتارهای شما و تقلید آن است

وی تصریح کرد : به یاد داشته باشید که این فیلم برداری از رفتار شما دایمی بوده و حتی در رفتارهای جزیی یا حتی سبک رفتار زندگی کودک تاثیر گذار خواهد بود

این اسیب شناس در پایان گفت : کودکان در اینده براساس انچه آموخته اند عمل خواهند کرد بنابراین ضروری است که والدین مراقب اعمال خود در مقابل چشمان نظاره گر کودک باشند

منبع :