دوستان از اصلی‌ترین الگوهای رفتاری هستند

در انتقال آموزه‌های تجربی، بعد از والدین و مربیان، دوستان یکی از اصلی‌ترین الگوهای رفتاری در مسیر رشد و تربیت افراد هستند.

دوستان از اصلی‌ترین الگوهای رفتاری هستندمجید ابهری، آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه جوانان در سن بلوغ، تاثیر پذیری بیشتری از دوستان خود می‌گیرند اظهار کرد: جوانان و نوجوانان در سنین بلوغ، از دوستان خود الگو برداری کرده و در این مسیر بیشتر در جذب رفتارهای منفی، مستعد‌تر و قوی‌تر هستند.

وی تصریح کرد: معمولا نوجوانان، در کنار دوستان خود احساس قدرت بیشتری می‌کنند و ممکن است دست به کارهایی بزنند که در شرایط عادی بروز و ارتکاب آن از سوی آنها غیر ممکن باشد.

ابهری ادامه داد: عدم دوستی والدین با فرزند، نوجوان را به سوی دوستان سوق می‌دهد و بدلیل اینکه وی در میان دوستان خود بهتر دیده می‌شود و آزادانه خواسته‌های خود را بدون نگرانی از سرزنش شدن بازگو می‌کند، دوستانش از اولویت‌های زندگی او قرار می‌گیرند.

این آسیب شناس در پایان گفت: توجه ویژه خانواده و آموزش و پرورش به روابط  دوستی و آموزش مهارت‌های انتخاب دوستان از اصلی‌ترین موارد پیشگیری و مقابله با الگو برداری غلط و وابستگی ‌بیش از اندازه فرزند به دوستان هستند.

منبع :