جعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: هنگامی که کودکان آرام هستند والدین می‌توانند با آنها صحبت کنند، کودکان را در آغوش بگیرند و بگویند چقدر دوستشان دارند. این رفتار برای کودک آموزنده است و می‌تواند با آرامش بیشتر در مورد کج خلقی‌های خود صحبت کند.

وقتی کودک هنگام صحبت کردن به والدین نگاه می‌کند، برای این کار والدین او را تشویق کنند و نشان دهند که از او راضی هستند.

بای تصریح کرد: توانایی ایجاد ارتباط، کلید غالب رابطه و گوش دادن و صحبت کردن 2 جنبه فرایند برقراری ارتباط است.

این آسیب شناس در پایان گفت: در مورد چیزهای که کودکان به آن علاقه دارند صحبت کنید، صحبت با آنها کمک می کند که سخن گفتن را  یاد بگیرند، مهارت‌های اجتماعی و گفتگو کردن را بیاموزند و اعتماد به نفسش را افزایش دهند.

منبع :