هوشمندسازی دبیرستان انصاردر شهرستان بروجرد

هوشمندسازی دبیرستان انصاردر شهرستان بروجرد

هوشمندسازی دبیرستان انصاردر شهرستان بروجرد

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان انصار در شهرستان بروجرد از توابع استان لرستان را هوشمندسازی نمود.

مریم نژاد فرحانی، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1360 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 292 دانش آموز دختر در شیفت بعد از ظهر و 240 نفر در شیفت صبح را در مقطع متوسطه دوره دوم، تحت پوشش دارد. ایشان ضمن تقدیر و تشکر از این اقدام بنیاد هوشمند سازی 6کلاس مدرسه را اتفاقی بی نظیر در سطح مدارس شهرستان بروجرد خواند.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را 6 دستگاه پروژکتور، 6 پرده هوشمند و 6دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 322/800/000 ریال (32 میلیون و 280 هزار تومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 400  مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان انصاردر شهرستان بروجرد

هوشمندسازی دبیرستان انصاردر شهرستان بروجرد

هوشمندسازی دبیرستان انصاردر شهرستان بروجرد

هوشمندسازی دبیرستان انصاردر شهرستان بروجرد