پت اسکن گامی در جهت حذف هزینه‌های غیرضروری پزشکی

پت اسکن یکی از روش‌های دقیق و کامل در پزشکی است که از هزینه‌های غیرضروری پزشکی و صرف زمان زیاد جلوگیری می‌کند.

پت اسکن گامی در جهت حذف هزینه‌های غیرضروری پزشکیپروفسور علیرضا علوی استاد دانشگاه پنتسی والیا در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تفاوت اسکن با تصویربرداری از مغز گفت: اسکن فقط ساختمان مغز و نمای کلی از سرطان را نشان می‌دهد، اما روش عکس‌برداری از مغز نه تنها یک نمای کلی از بیماری و فعالیت مغز نشان می‌دهد، بلکه فعالیت و روند بیماری و تأثیر داروها را نیز مشخص می‌کند تا حد امکان از جراحی‌های بی‌مورد و مصرف داروهایی که مؤثر نیستند و در نتیجه از هزینه‌های غیرضروری پزشکی جلوگیری می‌کند. به طور مثال فردی که سرطان دارد با این روش می‌توانیم میزان رشد و عدم رشد تومور و میزان تأثیر دارو و بر روند پیشرفت سرطان را بررسی کنیم. این اقدامات با اسکن و ام آر آی امکان‌پذیر نیست و یا زمان زیادی را از ما می‌‌گیرد.

وی افزود: متأسفانه اغلب داروهای درمانی در طب مؤثر نیست به طور مثال کاربرد آنتی بیوتیک برای درمان عفونت استاندارد است و داروها دیگر به این اندازه نمی‌تواند بر درمان بیماری‌های عفونی مؤثر واقع شود.

وی در خصوص تأثیر روش تصویربرداری از مغز برای تشخیص و درمان سرطان عنوان کرد: تا به حال یک بیمار سرطانی مدت 6 ماه داروهای گران و قوی را مصرف می‌کرد، بدون آن که از میزان تأثیر آن بر درمان بیماری خود مطلع باشد ولی در حال حاضر با روش تصویربرداری از مغز می‌توانیم تمام روند درمانی بیمار را کنترل کنیم تا بیمار بیهوده دارو مصرف نکند. بنابراین این روش در حذف هزینه‌های غیرضروری که از اهداف طرح تحول سلامت نیز می‌باشد، مؤثر است.

این مبدع پت اسکن در دنیا تصریح کرد: پت اسکن روشی است که مقام جزئیات و فعالیت مغز و داروها را در کوتاه‌ترین زمان برای پزشک مشخص می‌کند که این خود انقلابی بزرگ در علم پزشکی است، اما به علت گرانی این وسیله و نبود متخصص برای کار کردن و استفاده با آن در کشور تنها 2 عدد از این دستگاه وجود دارد که بسیاری از کشورهای جهان هنوز از این امکان برخوردار نیستند. بنابراین باید در این زمینه و تربیت افراد متخصص سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.

منبع :