در خواندن سؤالات آزمون دقت کنید

دلایل زیادی باعث بروز اشتباه در حل یا جوابگویی سؤالات آزمونها می‌شوند. یکی از دلایل عمده، بی دقتی دانش آموز هنگام خواندن سؤال است،

در خواندن سؤالات آزمون دقت کنید

دلایل زیادی باعث بروز اشتباه در حل یا جوابگویی سؤالات آزمونها می شوند. یکی از دلایل عمده، بی دقتی دانش آموز هنگام خواندن سؤال است، دانش آموز دقت نمی کند که فعل سؤال مثبت است یا منفی، برای مثال "می باشد یا نمی باشد""است یا نیست". البته این مشکل تنها مربوط به افعال نیستند، گاهی اوقات کلماتی مثل "درست یا نادرست" "غلط یا صحیح" باعث بروز اشتباه می شوند.

از دیگر موارد آن است که امکان دارد سؤال از دو یا چند قسمت تشکیل شده باشد، که معمولاَ در انتهای سؤال ذکر می شود پاسخ "از راست به چپ یا از چپ به راست"، در حالی که دانش آموز راه حل را درست طی کرده و به پاسخ صحیح رسیده یا پاسخ صحیح را می داند، با سهل انگاری گزینه اشتباه را انتخاب می کند.


آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری

خرید کتاب