ذهن سالم در گروی پاهای قوی

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد سلامت ذهن و مغز می‌تواند در گروی پاهای قوی باشد.

ذهن سالم در گروی پاهای قوی

به گزارش گروه علمی ایرنا از نشریه پیری شناسی، به عقیده پژوهشگران کینگز کالج لندن، قوت پاها معیار خوبی است که نشان می دهد آیا فرد به اندازه کافی برای سلامت ذهن و مغز خود ورزش می کند. 

این محققان می گویند ورزش و فعالیت بدنی موادی را در بدن آزاد می کنند که بر فعالیت مغز در سالمندی تاثیر مثبت دارد.

در این بررسی، پژوهشگران 150 خواهر دوقلو را که بین 43 تا 73 سال داشتند در مدت 10 سال تحت بررسی قرار دادند و سرعت و قدرت پاها و توان ذهنی آنها از جمله حافظه و توان پردازش را در ابتدا و پایان تحقیق اندازه گرفتند.

این بررسی نشان داد زنانی که در سالمندی پاهای قوی داشتند، کمتر تحت تاثیر عوارض پیری بر مغز بودند و آنها که در ابتدای تحقیق پاهای قوی تری داشتند در پایان تحقیق از توان شناختی بهتری برخوردار بودند و مغز آنها در روند پیری تغییر کمتری کرده بود.

دکتر کلر استیوز محقق این پژوهش می گوید این تحقیق نشان داد که از نظر تاثیر پیری بر توان شناختی مغز، قدرت پاها بیشترین تاثیر را دارد.

وی افزود: معیارهای دیگر مانند سلامت قلب نیز مهم هستند اما با بررسی این معیارها دریافتیم، باز هم تاثیر قدرت پاها بیشتر است. بر این اساس معتقدیم که قدرت پاها معیار فعالیت جسمانی مفید برای سلامت ذهن و مغز است.

دکتر داگ براون مدیر تحقیقات انجمن آلزایمر انگلیس نیز می گوید: این تحقیق موید شواهدی است که نشان می دهند ورزش علاوه بر سلامت جسم سبب سلامت مغز نیز می شود؛ البته هنوز رابطه قدرت پاها با سلامت مغز را به درستی نمی شناسیم، از این رو برای نتیجه گیری قطعی به تحقیقات بیشتری نیاز است. 

منبع :