فنجانی برای نوشیدن قهوه در حالت بی وزنی

محققان آژانس فضایی آمریکا (ناسا) موفق به ساخت فنجانی شده اند که امکان نوشیدن قهوه را در حالت بی وزنی فراهم می‌کند.

فنجانی برای نوشیدن قهوه در حالت بی وزنی

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه ناسا، فضانوردان در ایستگاه فضایی برای صرف قهوه از نی استفاده می کنند تا بتوانند آن را از درون ظروف دربسته مستقیما بنوشند. اما ناسا به منظور مطالعه رفتار مایعات در میکروگرانش، فنجانی را با استفاده از چاپ سه بعدی تولید کرده است که امکان نوشیدن قهوه را برای فضانوردان فراهم می کند.

ناسا گروهی از محققان را تشکیل داد تا شش نوع فنجان مختلف از جنس پلیمرهای شفاف به منظور استفاده در ایستگاه فضایی تولید کنند.

پنج نمونه از این فنجان ها ظرفیت نگهداری 150 میلی لیتر مایعات را دارند؛ اما ظرفیت فنجان ششم تنها 60 میلی لیتر است. این فنجان به طور خاص برای نوشیدن قهوه اسپرسو طراحی شده است. این فنجان ها دارای ساختاری چین خورده هستند تا بتوانند مایعات را نگه دارند و از بیرون ریختن نوشیدنی ها و ایجاد شرایط خطرناک در کابین فضا پیما جلوگیری کنند. 

حتی زمانی که فضانوردان فنجان ها را تکان داده یا برمی گردانند، ساختار ویژه فنجان ها مانع بیرون آمدن نوشیدنی می شود. با وجود این زمانی که فضانوردان برای نوشیدن مایعات درون فنجان ها، روی سطح آن ها فشار وارد می کنند، ساختار چین خورده باز شده و امکان خروج مایعات را فراهم می کند. 

عملکرد این فنجان برای نوشیدن قهوه داغ و سرد در شرایط بی وزنی، توسط یک فضانورد ژاپنی و دو فضانورد آمریکایی مورد آزمایش قرار گرفته است و هرسه فضانورد از این تجریه جدید شگفت زده شدند. 

گزارش کامل این نوآوری در نشست سالیانه بخش دینامیک مایعات از انجمن فیزیک آمریکا ارایه شد.

منبع :