رونمایی از صندوق توسعه و عدالت آموزشی

صندوق توسعه و عدالت آموزشی با حضور وزیر آموزش و پرورش و رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور رونمایی شد.

رونمایی از صندوق توسعه و عدالت آموزشی

صندوق توسعه و عدالت آموزشی با حضور وزیر آموزش و پرورش و رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور رونمایی شد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش صندوق توسعه و عدالت آموزشی صبح روز گذشته 8 آذر باحضور وزیر آموزش و پرورش و رییس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور رونمایی شد و سند آن به امضای علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و محمدرضا حافظی رییس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور رسید.

این صندوق با هدف جلب کمک افراد خیر در جامعه خیرین‌ساز کشور برای مشارکت در ساخت و توسعه مدارس و پیرو تفاهم‌نامه همکاری میان آموزش‌وپرورش و جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور تاسیس شد.

وزیر آموزش و پرورش که روز گذشته در دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی در دانشگاه تهران سخن می‌گفت درخصوص توسعه عدالت آموزشی در دو بعد کمی و کیفی گفت: عدالت آموزشی در بعد کمی یعنی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم و کودکانی که به سن مدرسه رسیدند بدون مدرسه نمانند که در این بحث در دوره ابتدایی عدالت آموزشی قریب به 99 درصد برای کودکان 6 تا 10 سال رسیده است. عدالت کیفی نیز در قالب این است که 13 میلیون دانش‌آموز در 105 هزار مدرسه چطور تحصیل میکنند. کیفیت فضا، تجهیزات، مدیریت مدارس، پژوهش‌محوری مدارس در حوزه عدالت کیفی جا گرفته است.

دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی روز گذشته یکشنبه 8 آذر 94 در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

منبع :

مهلا کاشانی