راه‌اندازی سامانه پیامکی برای گزارش بوفه‌های متخلف مدارس

سامانه پیامکی 1000830 راه‌اندازی شده است تا دانش آموزان، والدین و فرهنگیان مشخصات مدارس متخلف که اقلام غیرمجاز به دانش‌آموزان عرضه می‌کنند را پیامک کنند.

راه‌اندازی سامانه پیامکی برای گزارش بوفه‌های متخلف مدارس

قائم مقام سازمان دانش آموزی گفت: سامانه پیامکی 1000830 راه‌اندازی شده است تا دانش‌آموزان، والدین و فرهنگیان مشخصات مدارس متخلف که اقلام غیرمجاز به دانش‌آموزان عرضه می‌کنند، را پیامک کنند.

به‌گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش داوود روستایی در گفت‌وگو با خبرنگار پانا، در خصوص بوفه مدارس و یا پایگاه های تغذیه سالم، گفت: پیروی توافق بین وزیر آموزش و پرورش و وزیر بهداشت باید بوفه ها سالم سازی و یا جمع شوند.

وی ادامه داد: مدیریت پایگاه های تغذیه سالم به سازمان دانش آموزی سپرده شده و وزارت و بهداشت و معاونت تربیت بدنی و سلامت ناظر برای کیفیت سنجی این بوفه ها خواهد بود.

37 هزار بوفه مجوز نگرفته‌اند

روستایی با اشاره به اینکه از 57 هزار بوفه،  20 هزار بوفه مجوز فعالیت گرفته اند، افزود: مابقی بوفه هایی که مجوز ندارند به دلیل نداشتن صلاحیت و یا داشتن حداقل امکانات بوده است.

هدف سازمان دانش‌آموزی از بوفه‌ها درآمدزایی نیست

قائم مقام سازمان دانش آموزی تصریح کرد: هدف سازمان دانش آموزی از بوفه ها درآمدزایی نبوده بلکه هدف تامین میان وعده دانش آموزان در مدرسه است.

خانواده‌ها به فرزندان لقمه مادرانه دهند

وی اظهار امیدواری کرد که روزی برسد خانواده ها لقمه مادرانه به فرزندان خود بدهند تا دیگر بوفه نداشته باشیم.

قائم مقام سازمان دانش  آموزی گفت: بوفه جایگاهی در مدارس مدرن ندارد لذا مسر هستیم آبروی آموزش و پرورش و وزارت بهداشت را در این توافق حفظ کنیم.

پایان دی ماه، مهلت بوفه‌ها برای انجام کارهای درست

روستایی با بیان اینکه به 20 هزار بوفه ای که مجوز فعالیت دریافت کرده اند، مهلت داده ایم، اشاره کرد: به این بوفه ها تا پایان دی ماه مهلت داده شده است که فعالیت خود را به درستی انجام دهند اگر این موضوع اتفاق نیافتد، مجوز آن ها لغو می شود.

قائم مقام سازمان دانش آموزی گفت: از ماه آینده تیم های بازرسی به استان ها برای نظارت بر پایگاه های تغذیه اعزام می شوند.

سامانه پیامکی برای بوفه‌های متخلف

وی اضافه کرد: سامانه پیامکی 1000830 راه اندازی شده است تا دانش آموزان، والدین و فرهنگیان مشخصات مدارس متخلف که اقلام غیرمجاز را به دانش آموزان عرضه می کنند، را پیامک کنند و نظارت همگانی در بوفه ها اعمال شود.

روستایی خاطرنشان کرد: براساس قانون برای ساماندهی بوفه ها، استاندارسازی نیرو، تامین محیط و تهیه جزوات آموزشی لازم است و آموزش و پرورش نیاز به درآمدزایی از بوفه ها را ندارد.

قائم مقام سازمان دانش آموزی گفت: افرادی که پایگاه های تغذیه را اجاره می دهند، تخلف می کنند زیرا تنها می توان شخص را به عنوان مسئول فروش به پایگاه دیگر معرفی کرد.

راه‌اندازی سامانه پیامکی برای گزارش بوفه‌های متخلف مدارس


منبع :

مهلا کاشانی