تدوین برنامه‌های خاص برای دانش‌آموزان هوش‌مرزی

باید به دانش‌آموزان هوش‌مرزی توجه ویژه‌ای شود، با تشکیل کمیته‌ای در آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران برنامه‌های خاصی را برای این گروه از دانش‌آموزان در نظر گرفته‌ایم.

تدوین برنامه‌های خاص برای دانش‌آموزان هوش‌مرزی

مدیر آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران:‌ باید به دانش‌آموزان هوش‌مرزی توجه ویژه‌ای شود. با تشکیل کمیته‌ای در آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران برنامه‌های خاصی را برای این گروه از دانش‌آموزان در نظر گرفته‌ایم.

به‌گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش وجیه‌الله پرویزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقادات معلمان پذیرای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی از اینکه هیچ مزایایی ندارند، گفت: سیاست ما در خصوص دانش‌آموزانی که در مدارس عادی به صورت تلفیقی تحصیل می‌کنند این است که تعدادی از معلمان را از طرف سازمان آموزش و پرورش استثنایی به عنوان معلمان رابط تلفیقی به مدارس عادی بفرستیم و با توجه به نوع معلولیت خفیف یا شدید ۲ یا ۴ ساعت به این دانشآموزان سرکشی و امور آنان را پیگیری می‌کنند. تعدادی از معلمان پذیرا نیز در مدارس عادی هستند که دانش‌آموزانی با نیازهای ویژه دارند.

وی افزود: اولویت ما به ترتیب دانش‌آموزان دارای معلولیت‌های شدید، معلولیت‌های خفیف و هوش‌مرزی‌ها هستند که تحت پوشش مدارس سازمان استثنایی و مدارس عادی  قرار می‌گیرند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران تصریح کرد: باید به دانش‌آموزان هوش‌مرزی توجه ویژه‌ای شود. با تشکیل کمیته‌ای در آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران برنامه‌های خاصی را برای این گروه از دانش‌آموزان در نظر گرفته‌ایم.

پرویزی خاطرنشان کرد: در حال تهیه دستورالعملی هستیم تا تسهیلاتی برای معلمان پذیرا در نظر گرفته شود که به ازای هر دانش‌آموز تلفیقی ۳ تا ۵ دانش‌آموز را کم کنیم.

وی افزود: البته دستورالعملی نیز چندین سال پیش وجود داشت و مزایایی دیده شده بود اما باتوجه به اجرای قانون خدمات کشور وقفه‌ای ایجاد شد. سیاست سازمان این است که مجددا طرحی را  تهیه کند تا به معلمان پذیرا تسهیلاتی ارایه شود.

پرویزی گفت: ارائه تسهیلات در ابعاد مختلف از جمله تقدیر، کاهش تعداد دانش‌آموزی و حمایت‌های مالی است اما هر طرحی که بار مالی داشته باشد پیگیری آن سخت است اما تلاش خود را می‌کنیم.

براساس طرح آموزش فراگیر-تلفیقی، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در کلاس‌های آموزش و پرورش عادی در کنار سایر دانش‌آموزان با بهره‌گیری از برنامه‌های مشترک و فضای آموزشی مناسب مشغول به تحصیل می‌شوند.

منبع :

مهلا کاشانی