در روزهای امتحان، فرزندان را با کتاب پرتکرار یاری کنید

شما اولیای عزیز در این مرحله از زمان با تهیه‌ی کتاب پرتکرار که شامل سؤالات متنوع هر بخش از دبیران مختلف کشوری است او را یاری کنید.

در روزهای امتحان، فرزندان را با کتاب پرتکرار یاری کنید

در روزهای امتحانی دانش‌آموزان نیاز بیش‌تری به یک منبع مفید در کنار کتاب درسی دارند و از دغدغه‌های شب امتحان که در اعتمادبه‌نفس آن‌ها خلل ایجاد می‌کند و آرامش را از آن‌ها می‌رباید، باور تسلط یا عدم تسلط بر درس‌هاست.

شما اولیای عزیز در این مرحله از زمان با تهیه‌ی کتاب پرتکرار که شامل سؤالات متنوع هر بخش از دبیران مختلف کشوری است او را یاری کنید.

این کتاب یک منبع مفید مطالعاتی در روزهای امتحانی است که حاوی پاسخ تشریحی نیز هست و اولیا با هر سطح علمی کافی است بعد از مطالعه‌ی هر بخش از او مانند دوران ابتدایی از کتاب چند سؤال طرح کنند و او پاسخ‌گو باشد. در آخر نیز به همراهی او با کمک پاسخ تشریحی به‌ درستی حل او مبادرت کرده و حس آرامش را به او برگردانید.