هوش هیجانی فرزند خود را کنترل کنید

همان طور که می‌دانید برای رسیدن به اهداف و موفقیت عوامل زیادی دخیل هستند مثل هوش، استعداد، سخت‌کوشی، برنامه‌ریزی... .

هوش هیجانی فرزند خود را کنترل کنید

همان طور که می‌دانید برای رسیدن به اهداف و موفقیت عوامل زیادی دخیل هستند مثل هوش، استعداد، سخت‌کوشی، برنامه‌ریزی... . همه‌ی این عوامل در کنار هم می‌توانند مؤثر واقع شوند و نداشتن هر کدام از آن‌ها به‌تنهایی رسیدن به موفقیت را ممکن نخواهد کرد.

فقط داشتن بهره‌ی هوشی بالا هیچ نوع تضمینی در رسیدن به موفقیت را نمی‌کند بلکه مجموعه‌ای از خصوصیات شخصیتی و بسیار مؤثر در درون یک فرد وجود دارد که سرنوشت فرد را در این موارد تعیین می‌کند. این خصوصیات با عنوان هوش هیجانی شناخته می‌شود. عوامل زیادی  بر روند رشد یا تنزل هوش هیجانی تأثیر‌گذار هستند؛ مثل مدرسه، محیط اجتماعی و از همه مهم‌تر خانواده.

اکثر دانش‌آموزان نیازمند برنامه‌های هیجانی هستند که خانواده باید برای آن‌ها این برنامه‌ها را فراهم آورد. از جمله مواردی که شما اولیای گرامی می‌توانید برای کنترل هیجانات فرزند خود به کار ببرید عبارت است از:

  • از هیجانات فرزند خود آگاه شوید تا بتوانید در صورت لزوم آن‌ها را کنترل کنید.

  • با همدلی و صادقانه به احساسات و عواطف فرزند خود توجه کرده و به آن‌ها گوش فرا دهید.

  • هیجانات فرزند خود را به نوعی فرصتی برای یادگیری و کسب تجربه در او در نظر بگیرید.

  • به فرزند خود کمک کنید تا بتواند از هیجانات خود سخن بگوید و آن‌ها را بازگو کند تا در صورت لزوم با کمک همدیگر در صدد مهار یا کنترل آن‌ها برآیید.