نگاهی دقیق به برنامه‌ی راهبردی

با پشت سر گذاشتن آزمون‌های پروژه‌ی اول و دوم، اکنون با منطقی متفاوت وارد پروژه‌ی سوم شده‌ایم.

نگاهی دقیق به برنامه‌ی راهبردی

با پشت سر گذاشتن آزمون‌های پروژه‌ی اول و دوم، اکنون با منطقی متفاوت وارد پروژه‌ی سوم شد‌ایم. اگر به برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها دقت کنید، خواهید دید که منطق آزمون‌ها آرام آرام به سوی جمع‌بندی در حرکت است.

آزمون‌های پیش رو درواقع ایستگاه‌های جبرانی هستند تا با جمع‌بندی و رفع نواقص مباحث آزمون‌های قبل، برنامه‌ی صحیحی از نظر اجرا و زمان برای دو آزمون جمع‌بندی نیم‌سال اول داشته باشید.

درواقع دانش‌آموز با مرورهای کم‌حجم، خود را برای جمع‌بندی مباحث یک ترم آماده می‌کند. در برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی‌ها به نکات زیر توجه کنید:

  • می‌توانید مباحث چالشی را مطالعه کنید تا در آزمون‌های جمع‌بندی فرصت برای مرور این قسمت‌ها داشته باشید.

  • منابع اگر صحیح انتخاب شوند، تأثیر مثبتی خواهند داشت.

  • بازگشت به دفترچه‌ی سؤال آزمون‌های قبل یک راهکار عالی است.