مراقب فنرها باشید

در مطالعه کردن مراقب فنرهای‌تان باشید و متعادل مطالعه کنید که اگر متعادل پیش بروید می‌توانید همه چیز را تحت کنترل داشته باشید و ساده‌تر پیروز شوید.

مراقب فنرها باشید

تعریف می‌کرد بعضی روزها به‌خصوص روزهایی که تعطیل است و مدرسه نمی‌رود بسیار خوب و عالی درس می‌خواند و به‌اصطلاح خودش ساعت مطالعه‌ای فضایی برای خودش در طول تاریخ مطالعاتی‌اش رقم می‌زند و آن‌چنان به خود افتخار می‌کند که با خود عهد می‌بندد که روزهای آینده را نیز این چنین کند؛ اما صبح روز بعد زمانی که ساعتش زنگ می‌خورد به خود می‌گوید که از شدت مطالعه‌ی روز قبل به شدت خسته است و احتیاج دارد کمی بیش‌تر بخوابد و این‌چنین چشم باز می‌کند و می‌بیند که ظهر شده است و بخش عظیمی از روزش را از دست داده است و شروع برایش سخت می‌شود و حتی نمی‌تواند در حد معمول مطالعه کند.

به او ماهیت فنر را یادآور شدم. اگر به یک‌باره و با فشار زیادی فنر را فشرده کنیم، با فشار و شدت بیش‌تری به نقطه‌ی آسایش برمی‌گردد و این گونه برای فشرده کردن مجدد آن باید همان تلاش و چه‌بسا تلاش بیش‌تری را هزینه کرد.

پس در مطالعه کردن مراقب فنرهای‌تان باشید و متعادل مطالعه کنید که اگر متعادل پیش بروید می‌توانید همه چیز را تحت کنترل داشته باشید و ساده‌تر پیروز شوید.