انتخاب مکان مناسب برای مطالعه

مکان مطالعه از اهمیت زیادی برخوردار است. بعضی از بچه‌ها درس می‌خوانند اما نتیجه‌ی تلاش‌های خود را نمی‌بینند و ممکن است کلافه شوند.

انتخاب مکان مناسب برای مطالعه

مکان مطالعه از اهمیت زیادی برخوردار است. بعضی از بچه‌ها درس می‌خوانند اما نتیجه‌ی تلاش‌های خود را نمی‌بینند و ممکن است کلافه و ناامید شوند.

این دسته از دوستان باید مکان مطالعه‌ی خود را تغییر دهند چون ممکن است یکی از عوامل ناکامی آن‌ها در موفقیت بی‌توجهی به این موضوع باشد.

برخی گمان می‌کنند که باید در سکوت مطلق مطالعه کنند. این کار اشتباهی است؛ چون جلسه‌ی آزمون غیر قابل پیش‌بینی است و ممکن است اتفاقی بیفتد و نظم جلسه به هم بخورد. اگر شما همیشه در سکوت مطلق مطالعه کرده باشید در جلسه‌ی آزمون ممکن است با مشکل مواجه شوید و تمرکزتان را از دست بدهید.

بعضی دیگر از دوستان باید جلو تلویزیون مطالعه کنند یا در جمع خانواده! باید بگویم این نیز اشتباه است. ما با این کار درواقع خودمان را گول می‌زنیم و نصف توجهمان به اطراف است. این باعث می‌شود که تمرکز لازم و کافی را نداشته باشیم.

باید سعی کنید مکانی را برای مطالعه انتخاب کنید که نه سکوت مطلق باشد و نه شلوغ؛ مثلاً در اتاق دربسته مطالعه کنید اما تلویزیون در اتاق دیگری روشن باشد؛ به شرط آن‌که حواستان به برنامه‌ی در حال پخش تلویزیون نباشد!

کمی سروصدا باعث می‌شود تا هنگام مطالعه تمرکز بیش‌تری داشته باشید.