آرامش در آزمون‌ها

باید هر دو تکنیک را توأم با یکدیگر اجرا کنید. برای مثال وقتی به یک سؤال می‌رسید و پاسخ آن سؤال را بلد هستید اما می‌دانید وقت‌گیر است، جلو آن سؤال علامت ضربدر بزنید.

آرامش در آزمون‌ها

شاید با هدف‌گذاری چند تا از 10 تا و تکنیک ضربدر و منها آشنایی داشته باشید اما در این مقاله سعی می‌کنم با مثالی از این دو تکنیک برای شما مشخص کنم که چگونه این تکنیک‌ها باعث آرامش شما حین آزمون می‌شوند.

تصور کنید از یک درس سر جلسه‌ی آزمون 10 سؤال طرح شده است. شما باید روز قبل از آزمون برای خودتان هدف‌گذاری کرده و مشخص کنید قرار است به چند سؤال پاسخ دهید (تکنیک اول). روز آزمون وقتی با سؤالات آن درس مواجه می‌شوید از قبل برای خودتان مشخص کرده‌اید که باید برای مثال به 6 سؤال از 10 سؤال پاسخ دهید. پس اگر با سؤالی مواجه شدید که دشوار است یا اصلاً بلد نیستید نگران نباشید؛ زیرا این سؤال یکی از همان 4 سؤالی است که قرار بود پاسخ ندهید.

اکنون وقت اجرای تکنیک دوم یعنی ضربدر و منهاست. می‌دانیم که این تکنیک برای ذخیره‌ی زمان و فرصت پیدا کردن برای خواندن تمام سؤالات دفترچه و پاسخ‌گویی به هر سؤالی است که کاملاً بلد هستیم (تکنیک دوم). باید هر دو تکنیک را توأم با یکدیگر اجرا کنید. برای مثال وقتی به یک سؤال می‌رسید و پاسخ آن سؤال را بلد هستید اما می‌دانید وقت‌گیر است، جلو آن سؤال علامت ضربدر بزنید. این کار ضمن ذخیره‌ی زمان به شما آرامش روانی می‌دهد و استرس شما را کم خواهد کرد؛ زیرا در ناخودآگاه شما این تصور نقش خواهد بست که من این سؤال را بلدم اما الان باید به سراغ سؤالات دیگر دفترچه بروم که با وقت کم‌تری حل می‌شوند.