روش حذف نمی‌توانم‌ها

یک جعبه‌ی کفش بردارید و روی آن با خط درشت بنویسید: «نمی‌توانم‌ها». سپس روی چند برگه، کارهایی را که نمی‌توانید انجام دهید یادداشت کنید.

روش حذف نمی‌توانم‌ها

یک جعبه‌ی کفش بردارید و روی آن با خط درشت بنویسید: «نمی‌توانم‌ها». سپس روی چند برگه، کارهایی را که نمی‌توانید انجام دهید یادداشت کنید.

برای مثال: «من نمی‌توانم ساعت مطالعه‌ام را افزایش بدهم. نمی‌توانم متعادل درس بخوانم. نمی‌توانم به تعداد کافی تست بزنم. نمی‌توانم برنامه‌هایم را اجرا کنم» و هر آن‌چه فکر می‌کنید نمی‌توانید انجامشان بدهید. برگه‌ها را داخل جعبه قرار دهید و در آن را ببندید. با بسته شدن در جعبه، هیچ «نمی‌توانمی» نباید در ذهن داشته باشید. حالا شما تبدیل به یک آدم دیگر شده‌اید و تغییرکرده‌اید و می‌توانید ساعت مطالعه‌تان را افزایش دهید، متعادل درس بخوانید، به تعداد کافی تست بزنید، برنامه‌های‌تان را اجرا کنید و کلی «می‌توانم»‌های دیگر. انجام این کار اراده‌ی قوی و تلاش بسیار می‌خواهد چون «نمی‌توانی» که داخل جعبه حبس شده است، هرگز اجازه‌ی خروج ندارد و همان جا باقی می‌ماند. یادتان باشد در جعبه باز نخواهد شد مگر آن‌که «نمی‌توانم» جدیدی وارد آن شود. با داشتن اراده‌ی قوی، صاحب همه چیز خواهید شد. اگر باور نمی‌کنید، روش را اجرا کنید. مطمئن باشید ضرر نخواهید کرد.