مبارزه با سارق زمان

سارقین معمولاً اشیای باارزش را به سرقت می‌برند. تا به حال به این موضوع اندیشیده‌اید که زمان هم می‌تواند به سرقت برود؟

مبارزه با سارق زمان

سارقین معمولاً اشیای باارزش را به سرقت می‌برند. تا به حال به این موضوع اندیشیده‌اید که زمان هم می‌تواند به سرقت برود؟ مراقب سارقان زمان باشیم. آن‌ها می‌توانند از طریق تلفن همراهمان یا دنیای مجازی یا بازی مورد علاقه‌مان زمان ما را هدف بگیرند و برای ربودن اقدام کنند و آن را از آن خود کنند و فقط حسرت از دست رفتن چیزی را که بازگشت‌ناپذیر است برای‌مان باقی گذارند؛ اما برای مبارزه با سارقین زمان چه کاری انجام دهیم؟

کافی است کنترل را به دست بگیریم و تمام بی‌ارادگی‌های ممکن را خاموش کنیم و خودمان انتخاب کنیم که چه زمانی و در چه مکانی و در ضرورت مثلاً از تلفن همراهمان استفاده کنیم. بازی مورد علاقه‌مان پاداشی باشد برای ماندن بر سر تعهداتمان. فرض کنید به طور میانگین روزی 30 دقیقه از زمان این گونه به سرقت رود: در هفته عددی معادل 7 × 30 = 210 دقیقه و در ماه معادل 900 دقیقه از دست خواهیم داد که اعداد قابل توجهی هستند. پس با کنترل کردن اجازه ندهیم سارقین زمان قطره قطره این گران‌بهاترین دارایی‌مان را به سرقت ببرند.

خرید کتاب