شروط پیروزی

برای آن‌که بتوانید از هر آن‌چه مطالعه کرده‌اید نهایت استفاده را ببرید و بتوانید آن‌ها را در تست‌ها و مسائل مختلف به کار بگیرید باید آرامش داشته باشید.

شروط پیروزی

برای آن‌که بتوانید از هر آن‌چه مطالعه کرده‌اید نهایت استفاده را ببرید و بتوانید آن‌ها را در تست‌ها و مسائل مختلف به کار بگیرید باید آرامش داشته باشید.

آرامشی که از باور ذهنی‌ بر توانا بودنتان نشئت می‌گیرد. باور داشته باشید که تمام تلاشتان را کرده‌اید و می‌توانید پیروزی را از آن خود سازید.

آن وقت خواهید دید که چگونه اطلاعاتی که در ذهن جمع‌آوری و حفظ کرده‌اید خود را نمایان خواهند کرد. شروط پیروزی را هرگز از یاد نبرید:

حداکثر تلاشتان را انجام دهید.

باور داشته باشید که می‌توانید.

آرامش درونی‌تان را تقویت کنید.