تحلیل آزمون 6 آذر 92 - سوم صنایع شیمیایی

خلاصه تحلیل آرمون و نتایج آن بررسی شده است .در این آزمون بالاترین درصد پاسخ گویی مربوط به درس شناخت صنایع شیمیایی با 28 درصد و پایین‌ترین درصد مربوط به در س شیمی عمومی با 7درصد می‌باشد.

تحلیل آزمون 6 آذر 92 - سوم صنایع شیمیایی

در این آزمون بالاترین درصد پاسخ گویی مربوط به درس شناخت صنایع شیمیایی با 28 درصد و پایین ترین درصد مربوط به در س شیمی عمومی با 7درصد می باشد.

درپایان به داوطلبانی که در دروس شیمی عمومی- شیمی آلی–شیمی تجزیه- شیمی معدنی و شناخت صنایع شیمیایی درصد پاسخ‌گویی کمی داشتند. توصیه می‌شود برای تقویت دروس خود از کتاب جامع صنایع شیمیایی استفاده کنند.

کتاب جامع صنایع شیمیایی حاوی نکات مهم درسی، سوالات تشریحی و سوالات تستی تالیفی و کنکور سراسری مربوط به تمامی درس‌ها و فصل‌های کتاب درسی رشته‌ی صنایع شیمیایی می‌باشد.امید است با مطالعه‌ی این کتاب برای آزمون‌های کانون و امتحانات مدرسه تسلط بیش‌تری

حاصل شود.

توحید شکری–مسئول دفترچه‌ی صنایع شیمیایی