چرا هنوز شروع نکرده‌اید؟

همان طور که می‌دانید کسب نتیجه‌ی مطلوب در کنکور نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش است و بدون تلاش و سخت‌کوشی نباید در انتظار معجزه بود.

چرا هنوز شروع نکرده‌اید؟

همان طور که می‌دانید کسب نتیجه‌ی مطلوب در کنکور نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش است و بدون تلاش و سخت‌کوشی نباید در انتظار معجزه بود.

تا چشم بر هم بزنید آذرماه هم تمام خواهد شد. شاید با خودتان بگویید هنوز فرصت زیادی تا کنکور باقی مانده است! ولی باید این را بدانید که حجم مطالبی که باید بخوانید نیازمند فرصت و زمان بیش‌تری است. شاید هر روز برنامه‌ریزی می‌کنید ولی فردا که می‌شود همه چیز را فراموش می‌کنید. باور کنید اگر حرکت کنید و شروع کنید همه چیز خیلی بهتر خواهد شد. این را بدانید که هیچ چیز و هیچ کسی در ابتدا بهترین نبوده است و همه چیز در طول زمان بهتر خواهد شد. در این میان فقط کسانی موفق خواهند شد که به جای در جا زدن و این پا آن پا کردن فقط و فقط مطالعه داشته و درس بخوانند.

کمی با خودتان خلوت کنید و دلیل این‌که هنوز دست به کار نشده‌اید را پیدا کنید. به موفقیت و هدفی که دارید بیندیشید. انگیزه را باید خود شما در وجودتان به وجود آورید. برای شروع کردن هیچ وقت دیر نیست. پس با انرژی و اراده‌ی قوی شروع کنید.