آیا حواستان هست که سال سوم هستید؟

دوستان عزیز سوم دبیرستان سال سوم مثل سال کنکور سال سرنوشت‌ساز زندگی‌تان است و در مشخص کردن مسیر زندگی و تحصیلی‌تان نقش زیادی دارد.

آیا حواستان هست که سال سوم هستید؟

آیا حواستان هست که سال سوم هستید؟

آیا حواستان هست که امتحانات نهایی را در پیش دارید؟

آیا ساعت مطالعه‌تان کافی است؟ درس خوندان شما نظم دارد؟

آیا با کیفیت کافی درس می‌خوانید؟ آیا بلدید خوب تست بزنید؟

آیا درصدهای‌تان قابل ملاحظه است؟

دوستان عزیز سوم دبیرستان سال سوم مثل سال کنکور سال سرنوشت‌ساز زندگی‌تان است و در مشخص کردن مسیر زندگی و تحصیلی‌تان نقش زیادی دارد.

سال سوم بهترین زمان است برای این‌که خودتان را بسازید و تبدیل شوید به دانش‌آموز حرفه‌ای منظم که تمام این سؤالات را از خودش می‌پرسد و مسیر زندگی‌اش را آن طور که دوست دارد پیش می‌برد.

خلاصه‌برداری یا نوشتن کتاب خودآموزی فراموش نشود. جدا از این‌که این کار به شما کمک می‌کند که مفهوم درس‌ها را بهتر یاد بگیرید، کمک می‌کند که تشریحی نوشتن را هم برای امتحانات نهایی یاد بگیرید.

خلاصه‌برداری رابط بین درس‌های تستی و تشریحی است؛ بنابراین کسی که اصولی خلاصه‌برداری را انجام می‌دهد هم در امتحانات تشریحی موفق می‌شود و هم می‌تواند سؤالات چهارگزینه‌ای را همان طوری که باید جواب بدهد.

خرید کتاب