آزمون‌های کانون بهترین کلاس درس

درواقع آزمون بیش‌تر از آن‌که جنبه‌ی امتحانی داشته باشد، جنبه‌ی آموزشی دارد

آزمون‌های کانون بهترین کلاس درس

برخی بر این باورند که آزمون‌های کانون صرفاً یک امتحان سه یا چهارساعته بوده و با گرفتن کارنامه، پرونده‌ی آن بسته می‌شود و باید به سراغ برنامه‌ی آزمون هفته‌ی آینده بروند؛ ولی کارنامه پایان کار نیست بلکه ابتدای راه است.

درواقع آزمون بیش‌تر از آن‌که جنبه‌ی امتحانی داشته باشد، جنبه‌ی آموزشی دارد. در هر آزمون آن‌چه مهم است، این است که بتوانیم به تعداد زیادی از سؤالات جواب صحیح بدهیم، ولی مهم‌تر از آن سؤال‌هایی است که به آن‌ها جواب نداده‌ایم یا پاسخ اشتباه داده‌ایم.

سؤالاتی که پاسخ صحیح داده شده، نشانگر این است که آن مطالب را بلد هستیم اما اهمیت مابقی سؤالات آن‌جا مشخص می‌شود که بفهمیم چرا نتوانسته‌ایم جواب صحیح را پیدا کنیم. به عبارت دیگر این‌ها هستند که نقاط ضعف مطالعه‌ی ما را مشخص می‌کنند.

پس اتمام جلسه‌ی آزمون به معنی پایان کار نیست. بررسی سؤالات سفید یا اشتباه، کلاس درسی است که ایراد‌ها و اشکالات مطالعه‌ را آشکار می‌کند و ما باید آن‌ها را برطرف کنیم. کتاب خودآموزی یک ابزار مفید است که استفاده از آن می‌تواند به این مهم کمک کند.