بررسی یک سؤال دامدار ادبیات در آزمون 6 آذر

.

بررسی یک سؤال دامدار ادبیات در آزمون 6 آذر


بررسي يك سؤال دامدار ادبيات در آزمون 6 آذر


سؤالات دامدار آزمون 6 آذر  بر روي سايت كانون قرار گرفته است. نكات يك سؤال، در مبحث واژه با توجه به آن‌چه كه شما در قسمت سؤالات دامدار گفته‌ايد و آن چه كه 

براي شما مي‌تواند كاربردي باشد، ارائه مي‌گردد. فراموش نكنيد كه سه سؤال كنكور سراسري به مبحث واژه اختصاص دارد . با برطرف كردن اشتباهات،تسلط خود را بر اين 

مبحث بيشتر كنيد و سه سؤال كنكور را از آنِ خود نماييد.

سؤال 11: معني چند واژه نادرست است؟

(ثنا: ستايش)، (آذار: ماه اول بهار)، (اشباح: سياهي)، (محظوظ: رودربايستي)، (مطبوع: اطاعت‌شده)، (التهاب: برافروختگي)، (غزا: جنگ)، (دغل: تباهي)، (خيره‌خير: 

سريع)، (ادبار: پشت‌كردن)، (كتل: تل بلند)، (محيط: اقيانوس)

  • يك                                 2) دو                                         3) سه                                      4) چهار

نكاتي كه در واژگان با توجه به اين سؤال بايد مورد توجه قرار گيرد:

  • حتماً جمع و مفرد بودن واژه را در نظر بگيريد. اگر واژه‌ي مورد نظر جمع است حتماً بايد معناي آن جمع باشد و اگر واژه مفرد است، حتماً معناي آن مفرد باشد.  

مثال: «اشباح: سياهي» كه نادرست است. (معناي صحيح: سياهي‌ها)

  • يكي از راه‌هاي پيداكردن معناي واژه در نظرگرفتن ريشه‌ي آن است. با اين روش بهتر مي‌توانيد به معنا پي ببريد.

مثال: مطبوع : اطاعت‌شده كه نادرست است. (ريشه: طبع كه ارتباطي با اطاعت كردن ندارد.) معناي صحيح: پسنديده، مرغوب، مورد طبع

  • نكته‌ي مهم ديگر كلماتي را كه تلفظشان نزديك به يكديگر است با هم اشتباه نگيريد.

مثال: «محظور» با «محظوظ» / «خيره‌خير» با «خيرخير»

  • واژگان بي‌ستاره را مطالعه كنيد. در متون كتاب درسي واژگاني هستند كه در بخش واژگان انتهاي كتاب درسي، معنا نشده‌اند، از آن‌ها غافل نشويد.

مثال: «محيط» واژه‌ي بي‌ستاره (در درس 9 ادبيات فارسي 2، قسمت «حفظ كنيم» آمده است.)

  • همه‌ي معناهايي كه در كتاب درسي براي يك واژه آمده به دقت مطالعه كنيد.

مثال: كتل: تل بلند، پشته‌ي مرتفع/ ادبار: پشت كردن، بدبختيآمار از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : علی هاشمی