آزمون‌های خاص، استراتژی ویژه (1)

آزمون‌های پوششی و جمع‌بندی آزمون‌های دوره‌ی مطالب هستند که آزمون‌های بی‌بهانه محسوب می‌شوند.

آزمون‌های خاص، استراتژی ویژه (1)

آزمون‌های پوششی و جمع‌بندی آزمون‌های دوره‌ی مطالب هستند که آزمون‌های بی‌بهانه محسوب می‌شوند. اولین ایستگاه جبرانی برای مطالب سال چهارم آزمون 22 آبان بود. دومین آزمون 20 آذر و سومین آزمون 25 دی‌ماه خواهد بود.

با توجه به این‌که در آزمون 20 آذر، پنج‌هشتم مطالب مرور و پوشش داده می‌شوند استراتژی هر داوطلب نسبت به برنامه‌ی شخصی ویژه و خاص است؛ چون با توجه به نتایج و یادگیری‌های خود می‌تواند روش مطالعه‌ی خود را تعیین کند.

چهارهشتم مطالب قبل در آزمون 20 آذر مرور و جبران شدند که از این دسته آموخته‌ها 6 تست در آزمون مطرح می‌شود و از مطالب جدید 4 سؤال طرح می‌شود.

داوطلبان باهوشی که ذهن خلاق خود را فعال می‌کنند می‌توانند با به‌کارگیری استراتژی بازگشت، مطالب گذشته را تثبیت و تست‌زنی کنند. مطمعناً از بسته‌ی ده‌تایی خود 6 سؤال را با خیالی راحت در کوله‌بار خود حمل می‌کنند.

آزمون‌های گواه یا شاهد را نیز جدی گرفته و با تست‌زنی تست‌های کنکور که در کتاب آبی آمده است مطالب خود را پایدار کنید.

با توجه به این‌که مطالب آزمون 25 دی‌ماه کل کتاب نیم‌سال اول سال چهارم است، می‌توانید با مطالعه‌ی هدفمند و اجرای استراتژی بازگشت در ایستگاه‌های جبرانی، درصد بالایی از مطالب هر کتاب را به صورت پوششی مرور و جمع کنید و با خیالی آسوده به سراغ امتحانات مدرسه بروید.

مطالب نیم‌سال اول در آزمون20 فروردین 95 به صورت پوششی در ایستگاه نوروز تکرار می‌شود و هر داوطلب با استراتژی ویژه‌ی خود می‌تواند مطالب را تثبیت و پایدار کند.