روش جالب یادگیری نمودار توابع معروف ریاضی

نمودار توابع معروف ریاضی در ابتکاری خلاقانه بر اساس عناصر موجود در طبیعت ترسیم شده‌اند تا بهتر آموخته شوند و به یاد سپردن آن‌ها ساده‌تر باشد. برای مشاهده‌ی نمودارها، فایل زیر را دانلود کنید.

روش جالب یادگیری نمودار توابع معروف ریاضی

نمودار توابع معروف ریاضی در ابتکاری خلاقانه بر اساس عناصر موجود در طبیعت ترسیم شده‌اند تا بهتر آموخته شوند و به یاد سپردن آن‌ها ساده‌تر باشد. برای مشاهده‌ی نمودارها، فایل زیر را دانلود کنید:

روش جالب یادگیری نمودار توابع معروف ریاضی