فواید استفاده از ابزارهای هوشمندانه

فراموش نکنیم از انواع دی‌وی‌دی‌های مفهومی و آموزشی و کلاس‌های آنلاین و فیلم‌های 3 دقیقه‌ای در راستای ماندگاری یادگیری استفاده کنیم. به امید موفقیت روزافزونتان.

فواید استفاده از ابزارهای هوشمندانه

انتقال مفاهیم از طریق دو حس بینایی و شنوایی مهم‌ترین روش یادگیری است. بر اساس تحقیقات، اساتید تعلیم و تربیت معتقدند که 88 درصد یادگیری از طریق این دو حس انجام می‌شود؛ بنابراین فیلم که مفاهیم را از طریق چشم منتقل می‌کند نقش عمده‌ای در یادگیری ایفا می‌کند. پس استفاده از مجموعه‌ای هوشمندانه متشکل از کتاب، جزوه‌ی معلم، نرم‌افزار آموزشی و فیلم آموزشی در کنار هم می‌توانند در تحکیم یادگیری و یاددهی و ماندگاری یادگیری در ذهن مؤثر باشند.

فراموش نکنیم از انواع دی‌وی‌دی‌های مفهومی و آموزشی و کلاس‌های آنلاین و فیلم‌های 3 دقیقه‌ای در راستای ماندگاری یادگیری استفاده کنیم. به امید موفقیت روزافزونتان.