روش‌های یادگیری در کلاس

یکی از موضوعاتی که باعث عدم یادگیری دانش‌آموز در کلاس درس می‌شود عدم کنترل حواس دانش‌آموز هنگام تدریس دبیر است.

روش‌های یادگیری در کلاس

یکی از موضوعاتی که باعث عدم یادگیری دانش‌آموز در کلاس درس می‌شود عدم کنترل حواس دانش‌آموز هنگام تدریس دبیر است. این موضوع باعث گله‌ی دانش‌آموزان در این خصوص شده که می‌‌گویند بعد از پایان کلاس متوجه شده‌اند که فقط 70 تا 80 درصد مباحث را به  طور کامل یاد گرفته‌اند.

روش‌هایی برای کنترل حواس به دانش‌آموزان پیشنهاد می‌شود که تا حدودی با انجام آن‌ها خواهند توانست در زمان تدریس دبیر در کلاس درس مطالب را به صورت کامل آموخته و یاد بگیرند.

1. روش اول: حافظه‌ی سالم و خالی از هر گونه نکته و مباحث قدیمی

اولین کار برای یادگیری بهتر، تخلیه‌ی ذهن خود از هر گونه مبحث درسی قدیمی است. سعی کنید با این ذهنیت در کلاس حاضر شوید که قرار است یک مطلب کاملاً جدید را یاد گرفته و به خاطر بسپارید. خود را ملزم کنید که قرار است تا پایان جلسه، مطالب زیادی را یاد بگیرید؛ پس باید تمام حواس خود را صرف یادگیری مطالب کرده و با تمرکز لازم نکته به نکته را شنیده و به خاطر بسپارید. پس نیاز است ذهنی آرام، بدون دغدغه و خالی از هر گونه اضطراب داشته باشید.

2. روش دوم: یادداشت‌برداری از مباحث

در زمان تدریس دبیر در کلاس درس هم‌زمان باید نکته‌ها را یادداشت‌برداری کنید. در این مواقع باید دارای 2 قابلیت باشید. حواسی کاملاً جمع برای شنیدن مباحث (قدرت شنیداری قوی). توانایی نت‌برداری هم‌زمان با شنیدن مباحث.

در این صورت است که کاملاً مطلب را یاد گرفته و مطمئن خواهید بود تمام تمرکز خود را برای یادگیری آن مبحث قرار داده‌اید.