رعایت نکات ایمنی در آزمون

ید. توجه به علامت ضربدر کنار سؤال‌های اشتباه در کارنامه و تذکر تعداد آن‌ها جزء مواردی هست که همیشه به دانش‌آموزان توصیه می‌کنم تا در آزمون بعدی بیش‌تر دقت کنند.

رعایت نکات ایمنی در آزمون

قبل از آزمون کمربند ایمنی را ببندید. نباید در دام بیفتید. توجه به علامت ضربدر کنار سؤال‌های اشتباه در کارنامه و تذکر تعداد آن‌ها جزء مواردی هست که همیشه به دانش‌آموزان توصیه می‌کنم تا در آزمون بعدی بیش‌تر دقت کنند و تعداد آن‌ها را کاهش دهند. سؤالات دام‌دار آزمون‌های کانون سؤالاتی هستند که دانش‌آموزان با بی‌دقتی در پاسخ  دادن به سؤال اشتباه می‌کنند. می‌توان با رعایت چند نکته‌ی ساده از دام این سؤالات گریخت و تعداد آن‌ها را کاهش داد.

با رعایت نکاتی مانند خواندن دقیق سؤالات، توجه به اعداد، فعل‌های جمله، مورد خواسته‌شده‌ی سؤال، خط کشیدن دور فعل جمله، گذاشتن علامت ستاره کنار سؤالات طولانی و پرداختن به آن‌ها در زمان نقصانی و در کنار این موارد با تحلیل دام‌های آموزشی بعد از آزمون، احتمال گیر افتادن در همان دام خیلی کم‌تر می‌شود. پس تحلیل دام‌ها بعد از آزمون از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا با هر تحلیل به همان تعداد، نکته می‌توان به دست آورد.