اتاق مطالعه بساز

همیشه جزء دانش‌آموزان کوشا و فعال بودم. تمام تکالیف و درس‌های مدرسه را با دقت انجام می‌دادم؛ اما چیزی که همیشه مرا آزار می‌داد وقت زیاد صرف کردن برای هر درس بود.

اتاق مطالعه بساز

همیشه جزء دانش‌آموزان کوشا و فعال بودم. تمام تکالیف و درس‌های مدرسه را با دقت انجام می‌دادم؛ اما چیزی که همیشه مرا آزار می‌داد وقت زیاد صرف کردن برای هر درس بود. گاهی برای درسی که وقت کمی می‌خواست ساعت‌ها وقت می‌گذاشتم. گاهی برای درسی 45  دقیقه مطالعه کافی بود اما من حداقل یک ساعت و نیم زمان برایش می‌گذاشتم. علتش هم فقط رؤیاپردازی بود. رؤیاهای شیرین، رؤیاهایی که آینده‌ی درخشانم را می‌دیدم و به من انگیزه و امید می‌داد. برای همین، حاضر به ترک آن‌ها نبودم. زمان کنکور نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد و اگر همین طور پیش می‌رفت ساعت‌ها وقت کم می‌آوردم. باید تصمیم بزرگی می‌گرفتم. یا رؤیاهای شیرین و امید و آرزوهایم را ترک کنم یا به همین منوال ادامه بدهم و مطمئناً باز هم به آروزهایم نمی‌رسیدم. هر دو شیرین و دوست‌داشتنی بود. پس تصمیم بهتری گرفتم.

اتاق مطالعه ساختم. هر بار که شروع به درس خواندن می‌کردم به محض این‌که فکر و خیال به سراغم می‌آمد، کتاب را می‌بستم و به مکانی دیگر می‌رفتم. هر روز این کار را تکرار می‌کردم تا این‌که جزء عاداتم شد. بعد از مدتی متوجه شدم این اتاق فقط مخصوص درس خواندنم شده است و حتی اگر دو ساعت بی‌وقفه هم در آن بودم فقط به درس خواندن اختصاص داشت. اتاق مطالعه‌ی مفیدی ساختم.

شما هم اتاق مطالعه بسازید.روابط طولی در مثلث از هندسه 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی